EP.7 ปรมาจารย์หยกอายุมากที่สุดในโลก!!

EP.7 ปรมาจารย์หยกอายุมากที่สุดในโลก!!

สืบทอดวิชาตำนานการแกะหยก จากปรมาจารย์ที่อายุมากที่สุดในโลก 97 ปี ถึงลูกศิษย์ที่อายุ 7 ขวบ เพื่อส่งทอดวิชาการแกะ ให้คงอยู่ต่อไป

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below